Inleiding

In de toekomst, zeker in de verre, zal al het werk gedaan worden door robots en machines zodat niemand nog hoeft te werken zodat de regeringen wel genoodzaakt zijn om geld te drukken vanuit het niets om aan elke burger te geven en dan zal men inzien dat regeringen al veel eerder geld hadden kunnen drukken voor de nuttige en noodzakelijke dingen in hun begrotingen en dat ze op die manier alle belastingen hadden kunnen afschaffen.

Free sign
Toen de mens zichzelf beschaafd was gaan noemen waren de belastingen van de regeringen een noodzakelijk iets dat daar onlosmakelijk mee was verbonden tot op de dag van vandaag.

Op deze site kan men alles te weten komen over een nieuw systeem waarin regeringen nog steeds begrotingen maken maar die niet meer door de burgers betaald worden. Er is nog geen nieuwe naam voor dit systeem maar de regeringsvorm die dit systeem toepast heb ik een permicratie gedoopt  

Eerst krijgt men hier de theorie van dit nieuwe systeem te lezen. Omdat deze niet beantwoordt aan de praktijk krijgt men hier vervolgens te lezen waar de theorie in de praktijk faalt en hoe deze falingen eenvoudig opgelost kunnen worden zodat de theorie volledig overeind blijft in de praktijk. Het systeem faalt vanwege een verleiding tot een profitariaat en inflatie maar u zal dus de oplossingen ook kunnen lezen.

Dan zal men hier een paar van de belangrijkste voordelen van dit nieuwe systeem kunnen lezen.


Theorie

Dit nieuwe systeem is een samenraapsel van al bestaande gegevens en bevat strikt genomen niets nieuw onder de zon.

1 Elektronisch

E-banking
Het nieuwe systeem stapt af van het papieren geld en verloopt volledig via e-banking.

Het is belangrijk om dit in gedachte te houden om de werking te begrijpen.

Er wordt een site gemaakt waar elke regering van de wereld een account op maakt. Deze site is dan van een bank die niet onbekend is met grote en internationale bedragen.

Hier heeft elke regering een eigen rekening waar de overschrijvingen die uit de begroting komen via e-banking uitgevoerd worden.

Enkel bevoegde personen kunnen deze overschrijvingen uitvoeren maar elke burger met een internetverbinding kan ze dag en nacht bekijken op deze ene wereldomvattende site.

2 Vanuit het niets

E-banking 2
Als de burger geen enkele belasting meer betaalt moet elke regering het benodigde geld vanuit het niets halen of via het keyboard en de muis.

Met beide kan je een lege webpagina opvullen met tekst en een lege online bankrekening opvullen met getallen of geld zolang iedereen dit systeem goedkeurt.

3 In internationale overeenstemming

International agreement
De enige rede om iemand te verbieden om geld te maken vanuit het niets is omdat het niet besteed zal worden aan het welzijn van iedereen.

Een internationale wereldregering zal dan ook elke begroting van elk land keuren op het algemeen welzijn.

Het algemeen welzijn is dan ook de enige vereiste waaraan een uitgave in een begroting moet voldoen om goedgekeurd te worden.

Tot hier de theorie en dan volgt nu de praktijk met zijn nadelen en oplossingen zodat de theorie toch werkt in de praktijk. 


Praktijk

Theory Practice
De praktijk vervolledigt de theorie omdat het algemeen welzijn in de praktijk verschillend is van het algemeen welzijn in theorie.

Er zijn twee grote nadelen verbonden aan dit systeem die hier elk afzonderlijk behandeld worden door ze van een oplossing te voorzien.

1 Misbruik van de sociale zekerheid

Madoff Social Security
Wanneer het algemeen welzijn geen financiële beperkingen meer kent gaat dat ook voor de sociale zekerheid gelden zodat er nog meer mensen geneigd gaan zijn pogingen te ondernemen om van de sociale zekerheid te profiteren.

Waarom nog werken als je een maandelijks salaris kan krijgen van de sociale zekerheid die vindt dat je daar een normaal mensenleven aan moet kunnen koppelen.

Als dit nieuwe systeem geen rekening houdt met dat gegeven zal het zichzelf de das omdoen en dus moet het zich kunnen aanpassen aan deze realiteit om toch functioneel te zijn en het algemeen welzijn van elke burger te garanderen.

Arbeidsinspectie

Medical Exam
Om het misbruik volledig uit de wereld te helpen volstaat het dat men de belastingdienst omvormt tot een arbeidsinspectie dienst.

De eerste is dan niet meer nodig en de tweede des te meer. En het voordeel is dat de omgevormde dienst ook geen enkele financiële beperking meer heeft.

Deze dienst zal dus altijd voldoende voorzien zijn van het beste personeel, de nieuwste apparatuur en infrastructuur en zal altijd de nieuwste wetenschappelijke richtlijnen hanteren om de werkwillige werkonbekwame mensen te onderscheiden van de werkonwillige bekwame mensen.

2 Teveel geld?

Is het te verwachten dat er teveel geld in omloop zal zijn met dit systeem dat toelaat om geld te maken vanuit het niets?

Het antwoord is ja want dit systeem kan elke economische crisis oplossen van het moment dat die begint, geen rekening houdend met het domein waarin menselijke intelligentie niet kan voorkomen wat de natuur en het universum nog allemaal in petto hebben.

En het wordt “de gewone mensen” natuurlijk niet toegestaan om ook al zoveel geld te hebben dat ze op pensioen kunnen gaan vooraleer de leeftijd daarvoor bereikt is want dat gaan ze dan enkel maar doen volgens de meeste economisten.

Prijsverhoging en indexering

De oplossing is om de prijzen van alle producten te verhogen wanneer de mensen teveel geld hebben en dit met een bepaald percentage berekend in real-time door de beste economisten van de planeet.

Na verloop van tijd gaan de mensen dan astronomische lonen hebben en zal alles een astronomisch hoge prijs hebben en dit kan opgelost worden door op het juiste moment alle prijzen en lonen door tien te delen.

Ook het gespaard geld van elke burger zal dan door tien worden gedeeld en dat gebeurt dan wereldwijd ook zeer snel, zelfs in 1 seconde omdat er dan geen papieren geld meer is, zelfs geen muntstukken meer. Meer zelfs, alles wat een prijs heeft, zoals bijvoorbeeld een aandeel, zal ook onmiddellijk door tien gedeeld worden.

Wanneer de mensen te weinig geld hebben springt de staat dus bij met haar elektronische geldpers en wanneer de mensen teveel geld hebben verhogen de prijzen tot een maximum van een tienvoud waarna er een algehele deling door tien is en dat is dan geen prijsverlaging ten opzichte van de koopkracht want die blijft hetzelfde. Merk dus op dat wanneer de inflatie onderweg is naar een tienvoud omdat de mensen teveel geld hebben, de overheid bijspringt met gedrukt geld wanneer het tienvoud nog niet is bereikt en de mensen te weinig geld hebben vanwege de prijsverhogingen.

Zo een deling gebeurt al op deze planeet, al is het niet op dezelfde manier en niet door tien. Dat kan je in dit clipje zien.

Dat gaat al in de goede richting maar is dus niet voldoende. Het moet van toepassing zijn op het gehele elektronische pakket. Lonen, prijzen en rekeningen en alles wat verkocht kan worden.

Een vereenvoudigd voorbeeld

Stel dat Jan op het moment van de storting van zijn maandloon 10.000 € op zijn rekening heeft en dat hij 17.000 € per maand verdient terwijl een brood 10 € kost vanwege de inflatie waarbij de regering elektronisch geld drukte voor diegenen die hun koopkracht verloren tijdens de inflatie.

Dan heeft Jan in totaal 27.000 € en kan hij 2.700 broden kopen. Een koopkracht van 2.700 broden.

Omdat men vindt dat de inflatie de prijs van een brood vertienvoudigt heeft, gaat men over tot de algehele deling door tien.

Nu heeft Jan 1.000 € op zijn rekening en ontvangt hij 1.700 € terwijl een brood 1 € kost. Nu heeft hij in totaal 2.700 € en kan hij 2.700 broden kopen. Zijn koopkracht is dezelfde gebleven terwijl een brood van 10 € naar 1 € is gegaan. En dat vermijdt te hoge inflatie omdat op die manier een brood nooit meer dan 10 € kan kosten terwijl de prijs meestal 1 € is.

Belangrijk

Het is dan ook een belangrijke taak van dit nieuwe systeem om iedere mens te voorzien van een electronische rekening en electronisch betaalmiddel.

Dat is een zeer dure taak waarbij elke burger eerst al zijn materiële geld moet omruilen voor electronisch geld voor een bepaalde datum maar deze belangrijke en dure taak is dan ook gratis vanwege het algemeen welzijn.

Inflatie Toegelaten/Niet Toegelaten

De gegeven oplossing is voor een wereld waarvan het leiderschap inflatie toelaat terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Het audiostukje in het clipje hieronder is van een fictieve president van de Verenigde Staten uit de film Deep Impact.

Het toont aan dat de politiek alle prijzen van alle producten en diensten kan vastzetten op basis van de vaste productiekost en de vaste loonkost aangezien de lonen ook vastgezet worden.

Wie meer wil verdienen moet dan meer omzet draaien met een product of dienst die overal hetzelfde kost, maar waarvan de consument vindt dat er een betere prijs/kwaliteit verhouding is.

Dit is niet noodzakelijk in een Permicratie, maar wordt wel aangeraden. De consument wordt hierdoor ook meer prijsbewust wanneer prijzen niet meer omhoog of omlaag gaan omdat ze vastgezet zijn.


Voordelen

Future CityWanneer het algemeen welzijn van iedereen gewaarborgd wordt en geen financiële beperkingen meer kent zullen er op vele vlakken grote veranderingen met de huidige gang van zaken zijn in the brave new world waarvan er hier een zevental van de voornaamste op een rijtje worden gezet.

1 Geen belastingbrief

Geen Belastingbrief

Nu de belastingbrieven nog ingewikkelder gemaakt worden zal het voor de meeste mensen een opluchting zijn dat ze hun inkomsten en uitgaven niet meer moeten bijhouden voor hun jaarlijkse belastingbrief.

Dat spaart tijd uit die op een veel aangenamere manier kan ingevuld worden.

Terras

2 Sociale zekerheid

Free Social SecurityAlle mensen die niet verzekerd zijn en onvoldoende geld hebben om hun behandeling te betalen en lichamelijk of geestelijk niet meer in staat zijn om voldoende geld te verdienen worden na een bezoek aan een afdeling van de arbeidsinspectie dienst voorzien van een betaalpas zodat ze de nodige behandeling krijgen zonder dat ze daar moeten voor betalen.

Dit systeem is een systeem in evolutie en kan altijd aangepast worden om het nog makkelijker te laten verlopen.

3 Modern onderwijs

Modern EducationAlle scholen koppelen hun eigen begroting aan die van hun regering zodat elke leerling van begin tot einde in de meest moderne omstandigheden van het onderwijs kan genieten.

4 Gezondheid

Groene PlaneetGEZONDE GEEST/LICHAAM IN EEN GEZONDE WERELD

Omdat de harde zakenwereld weinig ruimte laat voor een beter leefmilieu en klimaat kunnen de dure milieu investeringen, die nog eerder op lange termijn dan onmiddellijk werken, massaal i.p.v. met mondjesmaat in het leven geroepen worden zodat men ook van de effecten op de korte termijn kan profiteren.

5 Onderzoek en vooruitgang

Onderzoek En Vooruitgang

Uitvindingen die voor vooruitgang zorgen worden toevallig gevonden maar men kan met de meest recente menselijke intelligentie dat toeval in de mate van het mogelijke uitsluiten via gericht onderzoek dat niet meer hoeft af te hangen van sponsors en liefdadigheid en bijgevolg nooit hoeft gestaakt te worden vanwege onvoldoende geld.

Op die manier krijgt de menselijke vooruitgang dan ook de best indenkbare snelheid mee.

6 Werkloosheid en werkuren

Clock
AANVAARDBARE WERKLOOSHEID EN WERKUREN

Met de vooruitgang en de automatisering volgens de best indenkbare snelheid kan men de werkuren constant tot een minimum brengen voor iedereen met gelijke verdeling van het minderend aantal werkuren onder het aantal werkenden omdat er geen financiële beperking mee gemoeid is totdat al het werk uit de menselijke sfeer is gebracht.

En in de tussentijd kan elke werkloze die niet aan een baan kan geholpen worden door de bevoegde dienst, bv. vanwege omscholing, genieten van een werkloosheidsuitkering zonder zijn of haar levensstijl te moeten aanpassen.

7 Positieve immigratie

Immigration

Wanneer in dit nieuwe systeem iedereen op de planeet zijn of haar eigen gebied kan zien ontplooien zoals het hoort zal de immigratie ook verlopen zoals het hoort.

Niemand zal nog zijn gebied hoeven te ontvluchten voor de gekende redenen en men zal enkel naar een ander land verhuizen voor redenen die integratie omhelzen en als men op een wachtlijst komt te staan zal dit niet het einde van de wereld zijn zolang men aan het klimmen is op die lijst.


De activatie van het systeem

Stel dat België of Vlaanderen dit systeem toepast. Dan zal alles goed verlopen binnen België of Vlaanderen maar dan zal de rest van de wereld te kritisch zijn. Het verwijt zal zijn dat men hier dan een systeem toepast dat volgens hen teveel aan valsspelen doet denken omdat de rest van de wereld geïndoctrineerd is door de stelling dat geld het gevolg moet zijn van arbeid en bijgevolg niet uit het niets kan gemaakt worden, ook al is dat dan enkel ten dienste van een betere maatschappij.
Het is dan voorspelbaar dat de rest van de wereld België of Vlaanderen zodanig gaat dwarsbomen dat er zich grote problemen voordoen waardoor de rest van de wereld dan kan uitpakken met de boodschap dat het systeem niet werkt. Maar er is een werkbaar tussensysteem.


Het tussensysteem: De voortrekkersrol van België

Er is een tussensysteem dat aantoont dat men alle belastingen kan afschaffen terwijl alles zo goed als helemaal bij het oude blijft. 

Wanneer de vrije markt een overeenkomst sluit met de overheid. 

Alle belastingen worden afgeschaft en de vrije markt zet nu alle prijzen en lonen zodanig dat de mensen goed hun boterham verdienen. 

De vrije markt is dus volledig baas van alle lonen en prijzen waar geen enkele btw meer op zit. 

Maar omdat nu de overheid geen enkele inkomsten meer heeft, mag die berekenen wat hun inkomsten zouden zijn op basis van hun vroegere systeem. 

Een werkgever die nu iemand 1700 € betaalt waar voordien 40% btw op zat krijgt dus nu zijn 60% netto. Dan deelt men die 1700 € door 60 en vermenigvuldigt men die met 40 en nu weet de regering hoeveel ze vanuit het niets mag drukken voor dit specifieke geval. 

Een verkoper die een fles melk verkoopt van 1 € waar voordien 6% btw op zat krijgt dus nu zijn 94% netto. Dan deelt men die 1 € door 94 en vermenigvuldigt men die met 6 en dan weet de regering hoeveel ze mag drukken vanuit het niets in dit specifieke geval. 

Bij dit systeem is voor de lezer de scheiding duidelijk wanneer alles netto is en niemand nog belastingen betaalt terwijl de regering de belastingen berekent zoals vroeger en drukt vanuit het niets. 

En in dit systeem is de vrije markt dan de baas van haar lonen en prijzen. 

Het toont ook aan dat een regering haar belastingen kan drukken vanuit het niets zonder in de weg van de vrije markt te staan. 

In dit tussensysteem ziet men dan ook de limieten van een overheid in verband met btw op lonen omdat daar dan ook aangenomen wordt dat een btw van 100% onmogelijk is.
Als je 1700 € verdient en je moet 1700 € afstaan is dat niet mogelijk. 

Of dat ook zo is met de btw op prijzen van producten ben ik nog niet nagegaan maar men voelt ergens wel aan dat de overheid dan in staat zou zijn om inflatie te veroorzaken wanneer ze teveel geld drukt vanuit het niets en dat in de maatschappij pompt. 

Gesteld dat België of Vlaanderen dit tussensysteem gaat toepassen, zal er geen kritiek zijn van andere landen omdat de Belgische overheid dan zelfde algehele btw percentages heeft als voorheen. Dat zal zelfs door een meerderheid zo gestemd kunnen worden en wet zijn omdat in dit land alle partijen de spoken van inflatie en deflatie zeer goed kennen. 

België kan dan een tijdje een voortrekkersrol spelen ( in ons land betaalt letterlijk niemand nog belastingen maar het belastingsysteem verloopt nog wel zoals vroeger ) En wanneer iedereen daar dan aan gewend is kan dat systeem zijn rol gaan opnemen als inleidend systeem van de permicratie.

Update Opmerking1: Als België of Vlaanderen dit tussensysteem toepast, wordt België of Vlaanderen een gebied waar buitenlanders belastingvrije aankopen kunnen doen omdat ook alle prijzen netto zijn maar dat zal de buitenlanders niet massaal inspireren om hier op vakantie te gaan. Wel zal dan ook onze export belastingvrij zijn en als de rest van de wereld dat als oneerlijke concurrentie beschouwt, kan de overheid de btw op export nog steeds laten bestaan. Hierbij loont het om in gedachten te houden dat er belastingvrije staten zijn die geaccepteerd worden door de rest van de wereld en dat kan men in dit artikel lezen.

Update Opmerking 2: In dit systeem blijft een erfbelasting wel bestaan om het wiskundig te doen blijven kloppen omdat er geen manier bestaat die vergelijkbaar is met de aanpassing van bruto lonen en prijzen naar netto lonen en prijzen. Als men toch een manier zou toepassen zou die wel eens complex kunnen zijn omdat de regering dan geld bijdrukt dat niet uit de maatschappij werd gehaald en vernietigd ter compensatie zodat er een soort van nauwkeurige inflatieindex bij te pas moet komen. En misschien is er nog zo een soort van btw maar die schiet me niet te binnen. Een afvalbelasting bijvoorbeeld kan men afschaffen en doorrekenen naar de omgekeerd te berekenen btw op vuilzakken die dan wat hoger gezet wordt.

Inspiratie voor deze update: De WTTAA podcast Episode 229 waarin Alex Agnew het even over erfbelasting had. Vanaf 1:47:40


Hoe dit nieuwe systeem is ontstaan, wat aan de basis ligt van dit nieuwe systeem, kan je lezen in dit blogbericht.